• PHỚT CƠ KHÍ MÁY BƠM

  • Thương Hiệu TL - YUMI - WANMI

Phốt bơm vỉ (còn gọi là phớt bơm) là một thiết bị làm kín. Kết cấu của nó gồm hai vòng làm kín, một tĩnh và một động (quay cùng trục). Một vòng tĩnh làm bằng vật liệu mềm cacbon, lò xo sẽ tác dụng lực ép vòng tĩnh này tác dụng lên bề mặt của vòng động làm bằng kim loại cứng cacbit, vòng động cố định với trục và quay cùng trục khi làm việc.